Projecten

Zuidrandflat Zuidrandflat

Een serviceflat waar wij al vele jaren onze diensten aanbieden. Zijn we begonnen met de Brunata RMK87, werden deze later vervangen door de Futura+. Vervolgens zijn daar de afgelopen jaren achtereenvolgens watermeters voor warmwater, meters voor drinkwater en onlangs elektrameters aan toe gevoegd.

Zo maken we gebruik van drie verschillende protocollen voor afstanduitlezing: via 433 MHz worden de kostenverdelers uitgelezen en via 868 wM-Bus de watermeters (beide via één en hetzelfde netwerk) en lezen we de nieuwe elektrameters uit via een LoRaWAN netwerk.

Julianalaan Julianalaan

Vijf portiekflats die gedurende 2020 en 2021 gerenoveerd zijn tot energie zuinige appartementen en weer helemaal voldoen aan de huidige standaard.

Alle woningen worden verwarmd vanuit twee grote warmtepompinstallaties en zijn alle woningen voorzien van onze Zelsius C5 met LoRaWAN radiomodule. Op één van de gebouwen is een outdoor gateway geplaatst die de meters van alle 270 appartementen ontvangt en nog ver daarbuiten ook allerlei andere LoRaWAN-sensoren die wij in Leeuwarden toegepast hebben.

Rock Utrecht Rock Utrecht

Een van onze grotere projecten bestaande uit vier gebouwen. In drie gebouwen lezen we de warmtemeters Sharky775 en watermeters Aquarius RS uit. Daarnaast wordt in de woontoren ook elektra gemeten. Hiervoor maken we gebruik van pulstellers.

Het wireless M-Bus netwerk op het dak ontvangt tot ruim anderhalve kilometer nog meterstanden van enkele van onze andere complexen. 

MORE Leiden MORE Leiden

Een complex studentenwoningen in aanbouw in Leiden. Het gebouw MORE bevat 705 all-electric studentenwoningen waar we zowel elektra als drinkwater meten. Alle meters worden via het LoRaWAN netwerk uitgelezen.

Spaarneborgh te Heemstede Spaarneborgh te Heemstede

Ruim 250 warmtemeters Sharky775 worden nu uitgelezen via één centraal ontvangsttoestel. Het project is in twee fasen uitgevoerd waarbij de eerste fase jaren geleden voorzien werd van twee losse netwerken.

Na uitvoering van fase 2 is besloten het gehele complex via één enkele ontvanger (Diehl RDC standaard) uit te lezen.

Erasmus te Leeuwarden Erasmus te Leeuwarden

Nieuwbouw ter vervanging van het oude verzorgingscomplex (zie project De Parade te Leeuwarden) met totaal ruim 250 appartementen, zorgkamers en diverse commerciële ruimten. Alles voorzien van warmtemeters type Sharky775 en warmwatermeters type Aquarius RS.

De Parade te Leeuwarden De Parade te Leeuwarden

Voormalig verzorgingstehuis welke is omgebouwd naar bijna 250 appartementen. Alle appartementen zijn voorzien van warmtekostenverdelers, warm- en koudwatermeters en elektrameters. Alles voorzien van afstanduitlezing.

Markt 058 te Leeuwarden Markt 058 te Leeuwarden

Voormalig kantoorgebouw, op dit moment in ombouw naar studentencomplex met zo'n 500 woningen en diverse commerciële ruimten. Te voorzien van warmtekostenverdelers, watermeters en elektrameters. Alle meters worden draadloos uitgelezen.

Campus Diemen Zuid Campus Diemen Zuid

Voormalig kantorencomplex bestaande uit vijf gebouwen. Het gehele complex is getransoformeerd tot ruim 900 studentenwoningen en diverse commerciële ruimten.

De appartementen zijn allen voorzien van warmtekostenverdelers Brunata Futura+ en elektrameters met afstanduitlezing.

Wielenpôlle te Leeuwarden Wielenpôlle te Leeuwarden

Een jaren vijftig wijk in Leeuwarden waar alle 132 woningen opgeknapt worden en voorzien van een centrale warmte- en warmwatervoorziening. De warmtemeters Sharky775 worden ontvangen via een tweetal centrale ontvangers, geplaatst op de containers van de warmtecentrale.

Hier is sprake van een gecombineerde dienst: uitlezen en afrekenen voor de woningcorporatie Elkien en monitoring van opbrengst PV voor Bouwgroep Dijkstra Draisma.

Monitoring NOM-woningen Monitoring NOM-woningen

In diverse plaatsen worden de energieverbruiken gemonitord in het kader van Nul-Op de-Meter (NOM). Het eerste project is in opdracht van Bouwgroep Dijkstra Draisma gedaan in Leeuwarden. Het betreft hier 49 woningen verdeeld over diverse huizenblokken. De woningen zijn voorzien van warmtemeters Sharky775 en elektrameters ABB C11 en C13. Alle meters worden via één centraal ontvangsttoestel uitgelezen.

Amsteltower te Amsterdam Amsteltower te Amsterdam

Een woontoren van 100 meter hoog nabij het oude Amstelstation te Amsterdam. De toren bevat 192 appartementen vanaf de zevende verdieping. De onderste verdiepingen worden bezet door een hotel.

Het gebouw is voorzien van de Sharky774, een voor warmte- en een voor koudelevering. De uitlezing wordt door ons verzorgd voor Eteck.

Waldo te Den Haag Waldo te Den Haag

Woontoren van 70 meter hoog, voorzien van 320 studio's over 22 verdiepingen. Het complex is voorzien van de Sharky775. De afstanduitlezing geschiedt via Brunata WebMon met behulp van vijf ontvangers op diverse verdiepingen in een leidingschacht.

Wij verzorgen het uitlezen van de meters voor Eteck. Naast deze toren verzorgen we ook nog de uitlezing van Waldo Twins en Waldo City in hetzelfde gebied.

Markthal te Rotterdam Markthal te Rotterdam

De Markthal is voorzien van de warmtemeters Sharky775. Alle 228 appartementen en bedrijfsruimten worden middels slechts 2 ontvangstpunten vanuit de hal uitgelezen. Diep in de kelders is nog een ontvangstpunt voor enkele van de groepsmeters en koelinstallaties aldaar.

De Markthal te Rotterdam is een woon- en winkelgebouw met inpandige markthal, gesitueerd tussen de straten Binnenrotte, Hoogstraat en Blaak. De opening vond op 1 oktober 2014 plaats door koningin Máxima.

Blokhuispoort te Leeuwarden Blokhuispoort te Leeuwarden

Het voormalig Huis van Bewaring is volledig omgebouwd tot cultureel centrum en de warmte wordt hier middels diverse warmtemeters Sharky775 en warmtekostenverdelers Futura+ gemeten.

De warmte wordt geleverd via een houtpellet-installatie waar door ons de monitoring verzorgd wordt voor de exploitant van deze.

De Gunsele te Eindhoven De Gunsele te Eindhoven

Ons eerste complex waar we de ultrasonore warmtemeters Sharky773 hebben toegepast.

Na eerst de meters draadloos te hebben uitgelezen zijn de meters omgebouwd naar een bekabelde oplossing. In 2020 zijn de meters wederom omgebouwd naar een radiografische oplossing.

Mozartflat Tilburg Mozartflat Tilburg

In 2017 deze flat voorzien van nieuwe warmtekostenverdelers Futura+ en warmwatermeters Aquarius RS. Het gebouw wordt op dit moment bijna volledig uitgelezen via één centraal ontvangsttoestel boven op het dak van de centrale entree.

Pieter Vreedeplein te Tilburg Pieter Vreedeplein te Tilburg

Een winkelcentrum met alleen grootschalige winkels in het centrum van Tilburg. Het gehele winkelcentrum is voorzien van warmtemeters geschikt voor warmte en koude (gecombineerd systeem) en dataloggers van EnergyICT (later Elster en tegenwoordig onderdeel van Honeywell). In het complex zijn ruim 20 winkels aangesloten en is ruim 1000 meter voedingskabel en bijna 2500 meter ethernetkabel aangebracht.

Piet Heinplein te Den Haag Piet Heinplein te Den Haag

Een appartementencomplex in het centrum van Den Haag bemeterd met Brunata Futura+. In 2018 is de eerste generatie Futura+ vervangen door de derde generatie Futura+.

Hoog Catharijne te Utrecht Hoog Catharijne te Utrecht

Een van onze meest omvangrijke klussen. Hier is door ons in 2007 een volledig datacollectiesysteem van EnergyICT (later Elster en tegenwoordig onderdeel van Honeywell) geïnstalleerd. Het betreft hier zo'n 200 winkels en diverse kantoor- en woongebouwen.

In eerste instantie werden alle energiemeters via pulsen uitgelezen en via het lokale Wifi-netwerk verzonden naar het Energie Management Systeem, later, in 2011, hebben we het gehele project nogmaals bezocht en omgebouwd zodat alle meters nu middels M-Bus uitgelezen worden en volgt de communicatie nu deels ook via GPRS.

Het Heiligen Geest Gasthuis te Groningen Het Heiligen Geest Gasthuis te Groningen

Verschillende gebouwen op een centraal ketelhuis in het centrum van Groningen. Voorheen voorzien van de Brunata RMK87 en sinds 2017 vervangen door de Brunata Futura+.

Het gebouw bevat meerdere kleine ketelhuizen welke ook allen voorzien zijn van gas-, warmte- en elektrameters. Ook deze worden via onze afstanduitlezing uitgelezen.

Sint Anthony Gasthuis te Leeuwarden Sint Anthony Gasthuis te Leeuwarden

Het Nieuw Sint Anthony Gasthuis; verschillende gebouwen op een centraal ketelhuis. Hier werd de warmte gemeten middels de Brunata RMK87.

Helaas voor ons is het complex ondertussen omgebouwd naar individuele CV-ketels. Het centrale ketelhuis was aan vervanging toe en niet energie efficiënt.

Het Boshuisen Gasthuis te Leeuwarden Het Boshuisen Gasthuis te Leeuwarden

Een woongemeenschap in een klein hofje alleen voor vrouwen. Hier wordt door ons de warmte gemeten middels de Brunata RMK87.

De woningen aan dit pittoreske hofje zijn alleen bestemd voor vrouwen vanaf 45 jaar. Deze voorwaarde is vastgelegd in het oorspronkelijke reglement van de Stichting Boshuisen Gasthuis. De woningen liggen aan een hofje vlakbij de Grote Kerk midden in het historisch centrum van Leeuwarden. De woningen liggen in een U-vorm, met in de midden de binnentuin. Het hofje wordt al vele jaren gebruikt als locatie voor trouwfoto's.

De Leuvensehof te Nijmegen De Leuvensehof te Nijmegen

Een van onze laatste radiografische projecten met de Minometer M5. In totaal zijn hier ongeveer 500 radiografische warmtekostenverdelers gemonteerd, tegenwoordig Futura+.

Het Wavopark te Wassenaar Het Wavopark te Wassenaar

Het eerste sociale woningbouwproject in Nederland, gesticht door Wilhelmina Alida van Ommeren. Hier wordt door ons de warmte, gas en elektra gemeten.

In 2018 zijn de verdampingsmeters RMK87 vervangen door de Futura+.

De Brandaris te Zaandam De Brandaris te Zaandam

Een van onze grotere complexen, destijds het tweede project uit de reeks Duurzaam Bouwen. Hier hebben wij ± 1900 radiografische warmtekostenverdelers, 384 radiomodules voor koudwater- en warmwatermeters gemonteerd. Begonnen met de Minometer M5 en vervolgens de Brunata Futura+ en Brunata ClickOn+.

In 2021 is het complex omgebouwd naar de M8 met Minomess en gebruiken we LoRaWAN als techniek voor de communicatie.

De Muntflats te Heerenveen De Muntflats te Heerenveen

Ons eerste radiografische project. In 1998 zijn hier ongeveer 1050 radiografische warmtekostenverdelers type Minol Minometer M5 gemonteerd. Tussen 2008 en 2010 zijn de gebouwen omgebouwd naar de Brunata Futura+. Destijds DriveBy, tegenwoordig Fixed Network.

Ondertussen zijn alle drie de gebouwen voorzien van de Brunata M8.

 Flatgebouw Duinwijck te 's-Gravenhage Flatgebouw Duinwijck te 's-Gravenhage

Statig complex aan een van de grotere lanen van Den Haag. In 2005 zijn de oude kostenverdelers Clorius CL48 vervangen door de Brunata RMK87.

In 2020 is het complex wederom aangepakt en zijn de vloeistofmeters vervangen door de Brunata M8.