Incasso

Met de komst van de Warmtewet en eerder door een wijziging in de huurwet, die stelt dat de stook- en servicekosten binnen een half jaar afgerekend dienen te zijn, ontstaat bij vele opdrachtgevers een behoefte om de verrekening van energiekosten volledig uit te besteden, inclusief het maandelijks incasseren van de voorschotten. Voor deze klanten bieden wij een nieuwe dienstverlening, de incasso.

Mede doordat energiebedrijven vaak niet op tijd (kunnen) factureren of op basis van onjuiste meterstanden is het steeds moeilijker de vinger aan de pols te houden qua juistheid van de op te stellen afrekeningen. Dit geeft en leidt vaak tot grote vertraging in de afrekeningen en onvrede bij de gebruikers.

Uitbesteding van de incasso aan WMS draagt zorg voor een veel snellere afwerking van de afrekeningen doordat tevens de administratie van de energiefacturen kan worden overgenomen. Tevens worden de voorschotten direct aangepast aan het individuele verbruik.

Uitbesteding betekent voor veel corporaties, V.v.E.'s en zorginstellingen een hele zorg minder. WMS draagt zorg voor complete ontzorging.

Deze dienst is derhalve ook bij uitstekt geschikt voor complexen met WKO-installaties en/of warmtepompen. Door de gehele facturatie bij WMS neer te leggen, kan ook op eenvoudige wijze voldaan worden aan de gestelde eisen in de Warmtewet. Ten aanzien van de inhoudelijke werkwijze bieden we vele mogelijkheden, ook zodanig dat de geldstromen altijd via de bankrekening van opdrachtgever blijft lopen.