Zakelijk

Indien u op zoek bent naar een oplossing voor een vorm van energiemeting of juist naar een dienstverlener die én adviseert én u uw zorg uit handen kan nemen, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Voor bijna elke vorm van energiemeting bieden wij wel een of andere oplossing, ook in combinatie met uitlezing op afstand, en daarnaast ook nog eens de diensten als aflezen en opstellen van de afrekeningen.

Hieronder volgen een aantal suggesties en adviezen om tot een juiste oplossing of inzichten te komen en u kunnen helpen bij uw besluitvorming.

 

Voor corporaties, Verenigingen van Eigenaren e.d.:

 • Indien u niet gebonden wilt zijn aan een leverancier, denk er dan over na om een fabrikaat meter te nemen die telegrammen in open protocollen kan versturen. WMS kan een dergelijk type leveren en kan deze protocollen ook uitlezen.
   
 • Indien een project ontwikkeld wordt, denk dan direct na over de wijze waarop de meters uitgelezen dienen te worden. Een koppeling met een Gebouwen Beheer Systeem is niet altijd even handig, de meterstanden worden dan weliswaar centraal uitgelezen, echter moeten de gegevens wel elk jaar uit dit systeem gehaald worden en vervolgens verwerkt in een afrekensoftware.
   
 • Kijk naast de kosten voor eenmalige investering ook naar de jaarlijkse kosten voor de diensten. De kosten voor de dienstverlening komen elk jaar terug en veelal voor een periode van tien jaar. Wat in eerste instantie een goede investering blijkt, kan later enorm tegenvallen door de jaarlijkse kostenpost.

 

Voor installateurs e.d.:

 • Indien in een gebouw met een collectieve installatie voor warmte-, koude- en/of warmtapwater een meetsysteem toegepast moet worden, dan dient dit meetsysteem altijd op afstand uitleesbaar te zijn (eis vanuit de Warmtewet).
   
 • Indien in een gebouw een bepaald fabrikaat warmtemeter wordt toegepast en in hetzelfde gebouw bijvoorbeeld ook sprake is van collectief water en/of elektra, houdt er dan rekening mee dat de systemen voor afstanduitlezing van verschillende fabrikanten meestal niet compatibel zijn.
   
 • Indien in een gebouw een meetsysteem van een bepaald fabrikaat aanwezig is of toegepast wordt, draag er dan direct zorg voor dat ook alle andere toe te passen meetsystemen van afstanduitlezing worden voorzien.

 

Voor adviseurs e.d.:

 • Hoewel het juist vaak de vraagstelling van de opdrachtgever is om een onafhankelijk advies uit te brengen met betrekking tot de toe te passen fabrikaten meters, blijkt toch veelal gedurende het project dat de opdrachtgever een voorkeur heeft voor een bepaalde dienstverlener. Stem dit vooraf met elkaar af om problemen en teleurstellingen achteraf te voorkomen.
   
 • In bestaande gebouwen is een bekabeld systeem voor afstanduitlezing niet altijd haalbaar, kijk in zo'n geval naar de mogelijkheden om radiografisch uit te lezen.
   
 • Indien in een gebouw een meetsysteem van een bepaald fabrikaat geadviseerd wordt, draag er dan direct zorg voor dat ook alle andere toe te passen meetsystemen van een zelfde type afstanduitlezing geadviseerd worden.