Privacy statement

 

Algemeen

Warmtemeterservice B.V. verwerkt uw persoonsgegevens conform de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is.

Grondslag

Warmtemeterservice B.V. doet beroep op art. 6 lid 1 sub b (de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 • voor- en achternaam
 • postcode
 • woonplaats
 • (e-mail)adres
 • telefoonnummer
 • bankrekeningnummer IBAN
 • handtekening ingeval van machtiging automatische incasso

Doeleinde

Warmtemeterservice B.V. verzamelt deze persoonsgegevens om de diensten van deze onderneming te kunnen vervullen.

Derden In beginsel worden persoonsgegevens van klanten niet gedeeld met derden. Wanneer Warmtemeterservice B.V. wel persoonsgegevens deelt met derden dient Warmtemeterservice B.V. ervoor te zorgen dat deze gegevens niet misbruikt worden en op deugdelijke wijze verwerkt worden. Warmtemeterservice B.V. heeft een deugdelijke verwerking van persoonsgegevens van klanten door derden gewaarborgd door ‘verwerkersovereenkomsten’ te sluiten met deze partijen en services. Alle partijen, (IT) faciliteiten en services, waar Warmtemeterservice B.V. gebruik van maakt en die te maken krijgen met de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens dient Warmtemeterservice B.V. zo’n overeenkomst mee te sluiten.

Cookiebeleid

Cookies zijn bestanden die worden gemaakt als je een website bezoekt. Dit mag niet meer zomaar ongemerkt. Volgens de nieuwe wet: Mag u geen bezoekers van uw website weren als ze de cookies niet accepteren, moeten bezoekers zelf expliciet toestemming (geen standaard vinkjes) geven voor het plaatsen van cookies. Dit mag pas na het krijgen van de toestemming, deze keuze moet worden bijgehouden en makkelijk aanpasbaar zijn. Ook moet u op de hoogte zijn van de cookies op uw website. Cookies zijn bestanden die worden gemaakt als je een website bezoekt. Hier staan persoonsgegevens in die gebruikt kunnen worden in een volgend bezoek aan die website. Dit mag niet meer zomaar ongemerkt. Volgens de nieuwe wet: bezoekers van uw website weren als ze de cookies niet accepteren, moeten bezoekers zelf expliciet toestemming (geen standaard vinkjes) geven voor het plaatsen van cookies. Dit mag pas na het krijgen van de toestemming, deze keuze moet worden bijgehouden en makkelijk aanpasbaar zijn. Ook moet u op de hoogte zijn van de cookies op uw website. Er zijn drie soorten cookies:

 1. Analytische cookies - Voor het verbeteren van uw website. Deze cookies mogen beperkt gebruikt worden zonder toestemming.
 2. Functionele cookies - Voor het goed functioneren van uw site. Hiervoor is geen toestemming nodig.
 3. Tracking cookies - Deze cookies mogen alleen met expliciete toestemming van de gebruiker.

Bij Warmtemeterservice B.V. zijn twee van de drie de vormen van cookies aan de orde. Analytische cookies zorgen ervoor dat de onderneming duidelijkheid in het gebruik van de website door bezoekers kan verwerven. Op grond van deze anonieme gegevens kunnen er aanpassingen gemaakt worden in bijvoorbeeld de lay-out van de website. Het overzicht dat verkregen wordt van het gebruik van de website zal toegepast worden om de website op het gebied van efficiëntie en effectiviteit beter te laten functioneren. Van functionele cookies wordt gebruik gemaakt door de website beter en gemakkelijker te laten werken. Zo worden er gegevens onthouden door deze cookies die ervoor zorgen dat je niet iedere keer in hoeft te loggen op de website (in het geval dat de consument een account heeft).

Bewaartermijn

 • Papieren gegevens worden minimaal 5 jaar bewaard. Na deze periode worden deze vernietigd.
 • Digitale gegevens ten behoeve van de diensten afrekeningen en/of incasso worden 7 jaar bewaard. Meetdata voor monitoring wordt 3 jaar bewaard en vervolgens verwijderd.
 • Na beëindiging van een dienstverleningsovereenkomst worden de basisgegevens naar keuze van de opdrachtgever overgedragen aan opdrachtgever dan wel na 5 jaar vernietigd.

Recht op inzage

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te vernietigen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Warmtemeterservice B.V.. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, vernietiging, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wms.nl onder vermelding van ‘verzoek AVG’ of, indien het een personeelskwestie betreft mag dit aan de direct leidinggevende worden gemaild. Warmtemeterservice B.V. zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Gegevens die benodigd zijn om een overeenkomst tot voldoening te brengen of om een dienst te leveren zijn verplicht en kunnen niet vernietigd worden zonder dat dit effect heeft op de uitvoering van de overeenkomst of dienst. Dit geldt met name voor werknemers die in dienst zijn en overeenkomsten die nog in uitvoering zijn. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Warmtemeterservice B.V. uw persoonsgegevens verwerkt kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overig

Verdere toelichting vindt de potentiële klant/medewerker in de privacyverklaring, die bij het aangaan van een eventuele overeenkomst wordt overhandigd.