Monitoring

Actief signaleren van afwijkende verbruiken behoort thans tot de mogelijkheden doordat meters meer en meer op afstand worden uitgelezen. Meterstanden worden in ons geval standaard minimaal 1x per dag uitgelezen. Hierdoor wordt een goed beeld verkregen van het verbruikspatroon en zijn afwijkingen relatief snel zichtbaar.

Werkwijze:

 • Met de opdrachtgever worden afspraken gemaakt bij welke afwijkingen een signalering moet plaatsvinden. Deze kunnen naar wens worden ingericht en zo vaak als wenselijk worden bijgesteld.
   
 • Zodra een instelling voor stijgend, of dalend, verbruik is ingebracht in Brunata WebMon, ontvangt onze service afdeling, of bijvoorbeeld een huismeester of onderhoudspartij, een e-mail rapport met daarin alle woningen en gesignaleerde afwijking.
   
 • Indien gewenst kan bij bepaalde gesignaleerde afwijking een service bezoek plaatsvinden om enerzijds de werking van de aanwezige meters te controleren, maar ook kan tekst en uitleg gegeven worden omtrent het stookgedrag. Vaak blijkt namelijk dat een verhoging van het verbruik wordt veroorzaakt door een foutief, vaak onbewust, stookgedrag.
   
 • Ook kan een rapportage worden toegezonden naar de beheerder, huismeester of onderhoudspartij om eventuele technische onvolkomenheden of storingen in een installatie direct te verhelpen. Afwijkende verbruiken kunnen immers ook veroorzaakt worden door een technisch mankement aan de installatie.
   
 • Indien ook gebruik gemaakt wordt van ons systeem SiDiO Energie Management, is het ook mogelijk de werking van de gehele installatie te monitoren. Wijzigingen van setpoints en/of instellingen wordt bij voorkeur overgelaten aan de eigen onderhoudspartijen om geen misverstanden te krijgen.