Kostenverdeling / Verrekening energie- en/of servicekosten

De verrekening van de energie- en of servicekosten geschiedt voornamelijk op basis van aangeleverde kosten en door ons opgenomen meterstanden, of eventueel op basis van aangeleverde standen.

Werkwijze:

  • Tegen het einde van het seizoen (afrekenperiode) worden de formulieren voor kostenopgave en de deelnemerslijsten naar de opdrachtgever verzonden. De opdrachtgever kan er voor kiezen om deze via mail of per post te ontvangen. Deelnemerslijsten kunnen vaak ook via de gebruikte software voor huuradministratie of VvE-Beheer worden aangemaakt en toegezonden. Voor de verdeling van de (energie- en/of service) kosten kunnen wij tevens met kopie-facturen werken. Op deze manier kan rekening gehouden worden met de uitsplitsing van BTW voor bijvoorbeeld winkels en bedrijfsruimten. Op de deelnemerslijst kunnen ook eventuele mutaties en de te verrekenen voorschotten aangegeven worden.
     
  • Nadat alle gegevens volledig en compleet door ons ontvangen zijn, gaat het project in productie voor het opstellen van de afrekening. Eind 2017 hanteren wij een doorlooptermijn van 4 tot 6 weken (enigszins afhankelijk van de complexiteit en de hoeveelheid aangeleverde stukken).
     
  • Voordat de individuele overzichten voor de gebruikers worden verstuurd, ontvangt de verhuurder of beheerder eerst een voorlopig totaaloverzicht van de kosten, zodat eventuele correcties verwerkt kunnen worden. Na goedkeuring van de voorlopige overzichten worden de individuele overzichten verstuurd.
     
  • Voor een snelle verwerking van de gegevens kan gewerkt worden met de bestanden van de meeste leveranciers voor huuradministratie of VvE-Beheer.