AVG - Algemene verordening gegevensbescherming

donderdag 21 december 2017

Op 25 mei 2018 zal de nieuwe Europese wet GDPR van kracht worden, deze is in Nederland bekend als de AVG (Algememe Verordening Gegevensbescherming).

Deze nieuwe wet vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens en moet er toe bijdragen dat de privacy van de burgers beter beschermd wordt.

Aangezien ook wij als organisatie hier mee te maken hebben, hebben we een informatiebrochure opgesteld, deze kan hier gedownload worden, en is uiteraard ook te vinden op onze downloadpagina.

Informatiebrochure AVGTerug naar het nieuws overzicht