Brochure Warmtemeterservice

vrijdag 13 april 2018

Een lang gekoesterde wens om een informatiepakket over ons bedrijf te hebben, is eindelijk in vervulling gegaan.

We hebben steeds vaker te maken met nieuwe relaties die niet exact weten hoe om te gaan met bepaalde aspecten binnen onze dienstverlening, nieuwe klanten die niet van het bestaan van ons bedrijf afweten en relaties die niet op de hoogte zijn van welke producten en diensten we allemaal bieden.

De afgelopen weken is gewerkt aan het opstellen van een complete brochure waarin nagenoeg alle aspecten verwoord zijn en we zijn trots op het behaalde resultaat.

We gaan er van uit dat iedereen net zo enthousiast is als wij zelf en daarom wensen wij eenieder veel leesplezier.

Brochure WarmtemeterserviceTerug naar het nieuws overzicht